Keitä autetaan ja miksi?

Vanajaveden Rotaryklubi yhdessä muiden Hämeenlinnan rotaryklubien sekä alueen yhteistyökumppaneiden kanssa toteuttaa itsenäisyyden juhlavuoden 2017 aikana Saaristen koululla Hämeenlinnassa”Aistihuone 100” projektin. Suomen kansallisen moraalin mittarina on vähempiosaisista huolehtiminen. Tämä hanke kohdistuu erityislasten ja -nuorten hyväksi ja sen ytimessä on tekeminen yhdessä asioita niiden kansalaistemme tulevaisuuden hyväksi, joiden omat mahdollisuudet ovat rajalliset.


Aistihuone 100 yleisinformaatio

Saaristen koulu antaa opetusta aistimonivammaisille sekä suurta yksilöllistä tukea tarvitseville oppilaille. Opetus tukee oppilaan kokonaisvaltaista kuntoutusta edistämällä kasvua ja kehitystä yksilöllisesti valittujen opetusmenetelmien avulla. Kokonaisvaltaisessa kuntoutuksessa käytetään multisensorista menetelmää, jossa eri aistikanavien kautta tulevien miellyttävien aistikokemusten ja –elämysten avulla saavutetaan aktivoivan toiminnan ja rentoutumisen tasapaino. Menetelmässä käytetään useimmiten tarkoitukseen luotuja elämystiloja eli aistihuoneita. Tällaista opetustilaa ei Saaristen koululla ole.

Hankkeen päämääränä on kehittää ja turvata erityislasten oppimis- ja kuntoutumisedellytyksiä varustamalla koulun tiloihin vaatimukset täyttävä aistihuone sekä hankkimalla tähän tilaan opetusta edistäviä laitteistoja ja varusteita. Toteutus tapahtuu koulun opettajien määrittämien vaatimusten mukaisesti. Rotaryklybien yhteistyökumppaneita ovat mm. Saaristen koulun vanhempainyhdistys, Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnnan Ammattikorkeakoulu sekä yritykset. Lisäksi projekti liittyy rinnakkaisena Saaristen koulua tukevaan ”Suuntana elämä” hankkeeseen. Yhteistyöverkosto luo yhteisöllisyyttä ja yhdistää kokemuksena monia erilaisia kohderyhmiä.

Huoneen sisustukseksi on alustavasti suunniteltu mm. seuraavia rakenteita tai laitteita, joita voidaan käyttää erityisenä opetusympäristönä.

Yksityiskohdat tarkentuvat opetuksen vaatimusten sekä opettajien ja muiden asiantuntijoiden ohjauksen mukaan suunnittelun edetessä. Hämeenlinnan kaupungin kanssa on neuvoteltu huoneeseen tarvittavien perusrakenteiden tekemisestä. Laitteistojen ja muiden rakenteiden asennus- ja muita tehtäviä on tarkoitus tehdä soveltuvin osin talkootyönä.

Vuosi 2016 käytetään suunnitteluun ja käytännön toimet aloitetaan v. 2017 alussa. Aistihuoneen tulisi olla valmis pääosiltaan vuoden 2017 loppuun mennessä.vanajavedenrotaryt.fi